Návod na montáž dverí /

Montáž zverte odbornej firme

Návod na montáž celo-oceľových vchodových dverí so zárubňou


Vchodové dvere sú určené do vnútorných priestorov budov.
Pred montážou dverí je nevyhnutné dodržať predpísaný stavebný otvor rozmeru 900 x 2010.

1. Po overení otvoru doň upevníme rám dverí ( vrátane krídla ) predbežne drevenými klinmi a vodováhou zmeriame vodorovnú a zvislú rovinnosť. Po dorovnaní dorazíme kliny napevno.
2. Cez šesť otvorov v zárubni predvŕtame do muriva otvor priemeru 6,5 mm. Pre upevnenie použijeme turboskrutky priemeru 7,5 x 120 mm a otvory v zárubni uzavrieme plastovými krytkami, priloženými k dverám.
3. Vyskúšame správnosť a funkčnosť zatvárania. Prípadnú nerovnosť odstránime potrebným vychýlením horného rohu zámkovej strany.
4. Na vyplnenie vzniknutého priestoru je možné použiť stavebný materiál ( rýchlotuhnúci betón ) alebo polyuretánovú nízkoroztiažnu penu. V prípade použitia PU peny musíte použiť vnútorné rozpery, ktoré necháme osadené ( podľa roztiažnosti peny ) minimálne 3 hodiny.
5. Potom orežeme prebytočnú PU penu nožom a zarovnáme štukovou omietkou.
6. Opätovne overíme funkčnosť dverí.
7. Po zaschnutí omietky ju ošetríme farbou.

Doporučujeme zveriť montáž dverí odbornej firme, ktorá zaistí dokonalú funkčnosť a prevezme na túto prácu záruku.